- Søk ledig tid / gå til booking

Kontaktinformasjon

- Meldig til saksbehandler for sted/utstyr
Hjemmeside
https://speiding.no/node/1761
E-Post
nsf@speiding.no
Klikk her
Klikk her

Bookbare ressurser

Dokumenter

300
30
Strøm/ved
Ja
I hovedhuset, vannposter ute
Ved sjøen, Spjærøy
Bil/buss
Hovedsakelig sommer, men kan leies hele året
Ja
Vannklosett i hovedhuset og i toalettkabiner ute
Nei
Begrenset tilrettelagt, ta kontakt for detaljer.